Friday, September 28, 2018

ခရစ္ေတာ္အတြက္သာ မဟုတ္ခဲ့ရင္

ဖခင္က သင္းအုပ္ဆရာၾကီးျဖစ္ေပမဲ့ ေခတ္္ကာလႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚမ်ားေၾကာင့္ ဘုရားမဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသူ  သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ေရြးေကာက္ျခင္း အၾကံအစည္ေတာ္ေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေသျခင္းတရားကို ေတြ႕ဆံုရတဲ့ ဘုရားမဲ့ သူငယ္ခ်င္း ေသဆံုးခါနီး ညီးတြားေအာ္ဟစ္သံေတြ ၾကားခဲ့ျပီး အသက္တာ ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ က်မ္းစာေက်ာင္းတတ္ျပီးေနာက္ ဘ၀ကို ဘုရားသခင္အတြက္ အဆံုးစြန္းတုိင္ေအာင္ ေပးဆက္လုိက္တယ္။ ခါးသီးတဲ့ ေပးဆက္မႈေတြကို မညီးမညဴ ေပးဆက္ခဲ့သူ - ျမန္မာ အဂၤလိပ္ အဘိဒါန္ေလးကို ျပီးေအာင္ေရးျပီေနာက္ စာအုပ္ေက်ာအဖုံးေလးမွာ ေရးခဲ့တာက "ခရစ္ေတာ္အတြက္သာ မဟုတ္ခဲ့ရင္"တဲ့


https://www.4shared.com/office/qB-5CO0Wgm/Adoniran_Judson.html
https://www.4shared.com/office/qB-5CO0Wgm/Adoniran_Judson.html

အႏၵိယျပည္၏တမန္ေတာ္ ဆာဒူးဆႏၵာဆင္း

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျပီး ဘာသာတရားကို ကိုင္းရႈိင္းေသာ ဆစ္ (ခ္) ဘာသာ၀င္ မိသားစုက ေမြးဖြားလာခဲ့သူ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားကို မုန္းတီးျပီး က်မး္စာအုပ္ေတြကို ဆုတ္ျဖဲျပီး ခရစ္ယာန္တရားေဟာဆရာေတြကို ခဲနဲ႔ေပါက္ဘို႔ အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳတတ္သူ။ ဒါေပမယ့္ ခရစ္ေတာ္က ကိုယ္ထင္ရွားျပီး သူနဲ႔ေတြ႕ျပီးတဲ့ေနာက္ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လုိက္ျဖစ္လာသူ၊ မိသားစုက ရွက္လြန္းအားၾကီးလုိ႔ အဆိပ္ခပ္ျပီး သတ္လုိက္ေပမယ့္ ကိုယ္ေတာ္က ေရြးႏႈတ္ျပီး အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ခြဲခန္႔ခံရသူ။ ေတာေတာင္မ်ားကို ေျခလွ်င္ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ဧ၀ံေဂလိတရားအတြက္ အေစခံခဲ့သူ

ၵဆာဒူးဆႏၵာဆင္း
https://www.4shared.com/s/fg9srM6Atda
https://www.4shared.com/s/fg9srM6Atda

Thursday, September 27, 2018

ေမရီဆလက္ဆာ

ဆင္းရဲတဲဲ့ မိသားစုမွာ ၾကီးျပင္းခဲ့တယ္။ ငယ္ငယ္ကတည္းက ေၾကာက္တတ္ေသာသူျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ရဲရင့္ျခင္းေတြနဲဲ႔ အာဖရိကတုိက္မွ အသက္တာကို ဆက္ကပ္ခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ကလည္း ခ်ီးေျမွာက္တယ္။ ေဒသခံေတြကလည္း ခ်ီးေျမွာက္တယ္။ ျဗိတိသွ် အစိုးရကလည္း ခ်ီးေျမွာက္တယ္။ ဘုရားသခင္အတြက္ ၾကီးမားတဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ အာဖရိကတုိက္၏ လူျဖဴဘုရင္မ (ေခၚ) ေမရီဆလက္ဆာ

ေဒါင္းလုပ္ရယူ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

https://www.4shared.com/s/fwRI0jilSfi
https://www.4shared.com/s/fwRI0jilSfi

Wednesday, September 26, 2018

ဘုရားသခင္၌ မိမိအသက္တာကို ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း

သခင္ သခင္နဲ႔ ေခၚေနတဲ့သူေတြဟာ တကယ္ဆက္ကပ္ၾကေနၾကတာလား။ ဆက္ကပ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လုိမ််ိဳးလဲ။ ဘယ္လို အသက္တာမိ်ဳးရွိမွ ဆက္ကပ္တယ္ ေခၚမွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တကယ္အသက္တ ဆက္ကပ္ေနၾကသူေတြလား။ အဲဒါေတြကို သင္ေရာ ကၽြႏု္ပ္ပါ ေလ့လာဘုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီစာအုပ္မွာ ဆက္ကပ္မႈဟာ ဘယ္လုိမ်ိဳး ရွိရမလဲဆိုတာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ေလ့လာဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

https://www.4shared.com/s/fuW7HZf-gda

https://www.4shared.com/s/fuW7HZf-gda

Tuesday, September 25, 2018

အပယ္ခံတုိ႔၏မိခင္ၾကီး

စုတ္္ခ်ာတဲ့ဘ၀ထဲမွာ ရွင္သန္ၾကီးထြားခဲ့ရတယ္။ အစာငတ္ျပတ္တဲ့ဘ၀ကို ဆက္အသက္မရွင္ခ်င္လို႔ ဘ၀ကို အဆံုးစီရင္ဘို႔အထိ ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကယ္တင္ရွင္ေယရႈကို အသက္တာမွာ ရျပီးတဲ့အခါ ဘ၀အသက္ရွင္မႈက တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားျပီ။ ဘ၀က နာက်င္မႈေတြက သူတပါးရဲ႕ နာက်င္မႈေတြကို ေျဖသိမ့္ေပးရမည့္ လူအျဖစ္ ဘုရားသခင္က ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီ။

လူေတြ နားမလည္ႏုိင္ျဖစ္ရတာေတြ သူ႔ဘ၀မွာ အမ်ားၾကီး - ဇတ္နိမ့္အမ်ိဳးသမီး လမ္းေဘးက ၾကီးျပင္းလာတဲ့သူက ၾကီးမားတဲ့ အမႈၾကီးေတြ ျပဳႏုိင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ  လူေတြ ေမးလာၾကျပီ

အျပည့္အစုံကို ေဒါင္းလုပ္ရယူဖတ္ႏုိင္ပါျပီ
https://www.4shared.com/s/fM5lGIDLcee
https://www.4shared.com/s/fM5lGIDLcee

Monday, September 24, 2018

ေတာင္အာဖရိကတုိက္၏ Missionary Allen Gardiner

မိမိဘ၀မွာ သေဘာၤကပၸတိန္ မာလိန္မွဴးျဖစ္ဘုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိျပီး ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ျပီးကာမွ ခရစ္ေတာ္ရရွိလာတဲ့ေနာက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကိုသာ အာဖရိကတုိက္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ေဟာဘို႔ စိတ္အားထက္သန္ခဲ့သူ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူကမွ လက္မခံခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ဓါတ္မက်ဘူး။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေတာထဲမွာ လူမသိ သူမသိ အစာငတ္ျပီး ေသသြားခဲ့တယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့့ လူေတြက သူ႔ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းဘုိ႔ ဆံုးျဖတ္ေပးလုိက္တယ္။ သူေသျပီးေနာက္ အာဖရိကတုိက္ သာသနာလုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္ ေဆင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။
အျပည့္အစံုသိႏုိင္ဘုိ႔ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
Sunday, September 23, 2018

ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်က္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း သင္၌ရွိျပီလား

လူ႔ဘ၀ဆိုသည္မွာ အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက် ႏွင့္ အဆင္ေျပမႈ၊ အဆင္မေျပမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားရျပီး ျဖတ္သန္းရေသာ ေလာကဓံ ခရီးၾကမ္းၾကီးတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိခရီးၾကမ္းကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ အခ်ိဳ႕ ခြန္အားကို အသံုးျပဳသည္။ အခ်ိဳ႕ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းသည္။ အခ်ိဳ႕က ရာထူး ဘုန္းမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းသည္။ ထိုအရာမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္းေသာ အရာရွိပါေသးသလား။ . . .

ရွိပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို လက္ကိုင္ထားျပီး ျဖတ္္သန္းရပါမည္။ သင္ထံတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းတရား ရွိပါျပီလား။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းလား။

တရားေဟာခ်က္ကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲႏုိင္ပါသည္။
https://www.scribd.com/document/389300973/Mark-5-21-43
 https://www.scribd.com/document/389300973/Mark-5-21-43

ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ေသာ စိန္႔ဖရန္႔စစ္၏ ဆုေတာင္း

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ သူေဌးၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕သားက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့သူေတြကို ျမင္ျပီး သူတို႔ကို ေဖမခ်င္တာ ကူညီခ်င္တာ ေပးကမ္းခ်င္တာနဲ႔ဘဲ သူတို႔လုိ ဆင္းရဲသား ဘ၀အသက္ရွင္မႈ လမ္းေၾကာင္းထဲမွာ သူတို႔နည္းတူအသက္ရွင္ျပီး ပတ္၀န္က်င္ကုိ ပုံသက္ေသျပ လူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေမတၱာကို ေျပာျပခဲ့သူ၊

သူမေသခင္မွာ ေရးခဲ့တဲ့ သူရဲ႕ ဆုေတာင္းခ်က္ေလးေၾကာင့္ လူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားကို လႈပ္ခတ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေဒါင္းလုပ္ယူဖတ္ပါ။
http://zipansion.com/3zido
http://zipansion.com/3zido

အာဖရိကတုိက္ကို သာသနာျပဳခဲ့သူ ေဒးဗစ္လစ္ဗင္းစတုန္း

အာဖရိကတုိက္ လူမည္းမ်ားထံ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းစကားကို ေ၀မွ်ခဲ့သူတစ္ဦးအေၾကာင္း ဘ၀တစ္ခုလံုးကို ဒီလူေတြအတြက္ ေပးဆပ္ခ့ဲသူ။ ကၽြန္ေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳတဲ့သူေတြရဲ႕ ရန္ျပဳခံရမႈေတြနဲဲ႔အတူ ေဒသခံ လူမည္းမ်ားကလည္း အထင္အျမင္လြဲမွားျပီး တုိက္ခုိက္။ ဒါေပမယ့္ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ သူ႔ရဲ႕ ရူပါရုံကို မစြန္႔လႊတ္ခဲ့သူ ေဒးဗစ္လစ္ဗင္းစတုန္းအေၾကာင္း ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

http://zipansion.com/3zdNG

http://zipansion.com/3zdNG


Friday, September 21, 2018

တရုပ္ျပည္ကို သာသနာျပဳခဲ့သူ ဟတ္စင္ေတလာ


လူကို ၾကည့္ေတာ့ အားရစရာမရွိ။ က်န္းမာေရးက ဒီေလာက္ေကာင္းတာလဲမဟုတ္။ ဒီၾကားထဲ က်န္းမာေရးမေကာင္းလုိ႔ အတန္းေက်ာင္းလဲ မတတ္ခဲ့ရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္အတြက္ အၾကီးၾကီးေတြးတယ္။ အၾကီးၾကီးလုပ္တယ္။ အၾကီးၾကီး ဆက္ကပ္တယ္။ ဘုရားသခင္က အၾကီးၾကီး သံုးပစ္လုိက္တယ္။ တရုပ္လူမ်ိဳးေတြက အၾကီးအက်ယ္ ၾကိဳဆိုရသူ တစ္ဦးျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါဘယ္သူလဲ။

ဆရာၾကီး ဟတ္စင္ေတလာပါ။ တရုပ္လူမ်ိဳးေတြကို ခ်စ္ျပီး အေစခံခဲ့တဲ့ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း
ေဒါင္းလုပ္ယူ၍ ဖတ္ႏုိင္ပါျပီ။
 
http://zipansion.com/3wkLt

 
Thursday, September 20, 2018

ဘုရားသခင္၏လင္းယုန္ခရစ္ယာန္မ်ား

ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ခိုင္းႏႈိင္းသည့္ ပုံဥပမာမ်ား၊ အရာ၀တၱဳမ်ားႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ခုိင္းႏႈိင္းသည့္ အခါတုိင္း သူရည္ညႊန္းေဖာ္ျပလုိသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ား ရွိေနသည္။ ထိုခိုင္းႏႈိင္း ေဖာ္ျပသည့္ အရာမ်ားစြာအထဲမွ ယခုစာအုပ္မွာ ေရႊလင္းယုန္ႏွင့္ ခုိင္းႏႈိင္းေဖာ္ျပထားေသာအရာကို ခြန္အားယူႏုိင္ရန္ တင္ေပးလုိက္ပါသည္။ ဖတ္ၾကည့္သည့္အခါ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ တရားေဟာခ်က္ တစ္ပုဒ္အျဖစ္ ဖတ္ရႈခံစားႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။
https://www.4shared.com/s/fLYzI1as4gm

https://www.4shared.com/office/LYzI1as4gm/Eagle_of_God.html

ခ်ိနဲ႔အားနည္းေသာ္လည္း သာသနာျပဳ သူရဲေကာင္း ျဖစ္သြားသူ

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ မိဘႏွစ္ပါး ဆံုးပါးသြားျပီး မိိဘမဲ့တစ္ေယာက္သဖြယ္ ၾကီးျပင္လာရသည္သာမက ခႏၶာကုိယ္ကလည္း ခ်ိနဲ႔အားနည္းျပီး မက်န္းမာသူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ရရွာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပညာကို ၾကိဳးစားသင္ယူခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ရက္ဒ္ အင္ဒီယာန္း လူရုိင္းေတြထံမွာ သာသနာျပဳဘုိ႔ အသက္တာကုိ ဆက္ကပ္ခဲ့တယ္။ ပင္ပန္းခက္ခဲမႈေတြနဲ႔ ဆက္ကပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ သာသနာျပဳ သူရဲေကာင္းျဖစ္လာ သူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း

https://www.4shared.com/s/fgDFYSLiggm
Wednesday, September 19, 2018

လူသားစား လူရုိင္းေတြကို ခရစ္ေတာ္နဲဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးသူ

ဆရာၾကီး ဂၽြန္ပက္တန္ (John Paton) ဟာ ၾသစေၾတးလ်တိုက္ကေန အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ေပါင္း (၁၄၀၀) ကြာေ၀းတဲ့ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲက ကၽြန္းစုေလးေတြ (ယခု Vanuatu လုိ႔ေခၚတဲ့ေနရာ) ကို သြားေရာက္ျပီး ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း ေ၀ငွေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ လူသားစား လူရုိင္းေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီလူရုိင္းေတြ အၾကားမွာ သာသနာျပဳခဲ့တဲ့ ဂၽြန္ပတ္တန္အေၾကာင္းကို ဒီေနရာမွာ ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

https://www.4shared.com/office/UZRjDmKYda/John_Paton.html

Tuesday, September 18, 2018

ဘိနပ္ခ်ဳပ္သမားဘ၀မွ သာသနာျပဳဆရာျဖစ္လာသူ

အိႏၵိယျပည္ရဲ႕ သာသနာျပဳဆရာၾကီးအေၾကာင္းကို ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ သူ၏ အသက္တာ ဆက္ကပ္မႈ၊ အသက္ရွင္မႈ၊ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သူ၏ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း ၾကိဳးစားအား ထုပ္မႈမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ အၾကိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဖတ္ရႈခြန္အားယူႏုိင္ရန္ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

http://zipansion.com/3rut0


Sunday, September 16, 2018

အသင္းေတာ္ သမုိင္း

အသင္းေတာ္ ျဖစ္တည္လာသည့္္အခ်ိန္မွစတင္ျပီး ဖိႏွိပ္ ညွင္းဆဲျခင္းမ်ားထဲဲတြင္ ရုန္းကန္ရင္း ရွင္သန္ခဲဲ့ရသည္။ ထုိသို႔ ဖိႏွိပ္ေနသည့္အၾကားမွပင္ တျဖည္းျဖည္း ၾကီးထြားလာခဲ့ရာ ယခုဆုိလွ်င္ ကမာၻေပၚတြင္ အထင္ရွားဆံုး အၾကီးက်ယ္ဆံုး၊ အေအာင္ျမင္ဆံုး ဘာသာတရားတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ေနရျပီ ျဖစ္သည္။ ထိုက့ဲသို႔ ျဖစ္တည္လာေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေရးသားၾကရာ အလြန္ထူေသာ စာအုပ္ၾကီးမ်ား အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤစာအုပ္တြင္ ထုိသို႔ မဟုတ္ဘဲဲ တတ္ႏုိင္သမွ် အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေရးသားထားသျဖင့္ မွတ္မိရန္ လြယ္ကူသည္။ ဖတ္သင့္ေသာ စာအုပ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းလိုက္ပါသည္။

ယံုၾကည္သူႏွင့္ ႏွလံုးသား

အခန္္းဆက္ တရားေဟာခ်က္သဖြယ္ ဖတ္ရႈရမည့္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အေရးအသားႏွင့္ ခြန္အားရဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ တင္ျပထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
စာအုပ္အမည္ - ယံုၾကည္သူႏွင့္ ႏွလံုးသား
စာေရးသူ - ဆရာေဒါမနစ္
စာမ်က္ႏွာ - ၈၉

ေရႊအိမ္ေတာ္သို႔ ၾကြလွမ္းခဲ့ပါ။

ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား အေျခတက် မျဖစ္မီ ေတာကႏၱာရထဲ လွည့္လည္ေနရေသာကာလ အခ်ိန္္တြင္ သူ၏လူမ်ိဳးေတာ္အား ဆက္သြယ္မႈျပဳရန္ အထူးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တဲေတာ္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိတဲေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ရည္ညႊန္းထားေၾကာငး္ က်မ္းပိုဒ္ အကိုးအကားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေဇာ္ခြန္၏ စာေပအေရးအသားမွာ ထိထိမိမိ ရွိလြန္းလွသျဖင့္ တဲေတာ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒါင္းလုပ္ယူ၍ ခြန္အားယူ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္

သခင္ခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြားလာသည့္အခ်ိန္မွ စတင္ျပီး ေကာင္းကင္သို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူရသည့္အခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စံုလင္စြာ ေရးသားထားသည္။ ခရစ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအရာမ်ား၊ ခရစ္ေတာ္၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ျငီးေငြ႕မႈမရွိဘဲ ဖတ္ရႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

စာအုပ္အမည္ - ခရစ္ေတာ္၏သက္ေတာ္စဥ္
စာေရးသူ - ဆရာ ရဲလ္ခန္႔မန္၊ ေမညိဳ
စာမ်က္ႏွာေပါင္း - ၁၄၂ 
http://zipansion.com/3pa5p


ေခတ္ကာလႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာတရား

စၾက၀ဠာႏွင့္ ကမာၻေျမၾကီး အစျပဳသည့္အခ်ိန္မွစတင္ျပီး ဘုရားသခင္က မည္သို႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သည္။ . . . စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အတူ ယခု လက္ရွိကာလအတြက္ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္မ်ားကို ေဖၚျပသည္သာမက အနာဂတ္တြင္ ဘုရားသခင္ ထားရွိသည့္ ရႈပါရုံမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္သည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာျပန္ေကာင္းတစ္အုပ္ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။
http://zipansion.com/3pXf6

ခ်စ္တပည့္ေတာ္ ဆယ့္ႏွစ္ေဖာ္

ၿမိဳ႔ရိုးအျမစ္သည္ တဆယ္ႏွစ္ထပ္ရွိ၏။ သိုးသငယ္၏ တမန္ေတာ္တဆယ္ႏွစ္ပါး၏ နာမတို႔သည္ ၿမိဳ႔ရိုးအျမစ္ေပၚ၌ ေရးထား လ်က္ရွိၾက၏။(ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၁၄)

အသင္းေတာ္၏ အုပ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ တမန္ေတာ္ (၁၂) ပါး၏နာမည္ကို ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံရွိ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး၏ အုပ္ျမိဳ႕ရုိးၾကီး၏ အုပ္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရးသားထားသည္။ အသင္းေတာ္၏ အုပ္ျမစ္ျဖစ္၍ အေရးၾကီးေသာ ထုိတမန္ေတာ္ (၁၂) ပါးအေၾကာင္းကို မျဖစ္မေန သိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 

http://zipansion.com/3pVkB

ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္

ဤစာအုပ္သည္ ငယ္ရြယ္သူ မိဘမ်ားအတြက္ အထူး တင္ျပထားသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ငယ္ရြယ္သူ မိဘမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆက္သြယ္မႈတြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး နာလည္မႈ ရွိရန္အတြက္ အထူးတင္ျပထားသလို သားသမီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈတြင္လည္း တာ၀န္ၾကီးမားေၾကာင္းကို စာဖတ္သူ နာလည္ရန္ တင္ျပထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

http://zipansion.com/3pTfv

ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း

ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူဟု ဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ကို အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံဳၾကည္သည္ဟု မည္မွ်ပင္ ေအာ္ဟစ္ ေၾကြးေၾကာ္ ေနေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း ေမးျမန္းလာလွ်င္ ျပန္လည္ မေျဖၾကားႏုိင္ေသာ လူမ်ားမွာ ဒုႏွင့္ေဒး အမ်ားအျပား ရွိေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ႏုိင္ရန္ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။
http://zipansion.com/3pQbp

တပည့္ေတာ္ စစ္စစ္

နာမည္ေက်ာ္ ခရစ္ယာန္ ဆရာၾကီး William McDonald ၏ Real Followers ကုိ ဘာသာျပန္ ဆုိထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူမွာလည္း တန္ဘုိးၾကီးေသာ စာအုပ္ေကာင္းမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးေလ့ရွိသည့္ ဆြီဆြီေက်ာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုပ္ေ၀ေသာ စာအုပ္တိုက္မွာ Evangelical Literature Center မွ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ သဘာ၀ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားျပီး ခရစ္ယာန္စစ္မ်ား ျဖစ္လာရန္ တြန္းအားေပးေသာ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္

http://zipansion.com/3pPVH

ဓမၼသစ္က်မ္း မိတ္ဆက္

ဓမၼသစ္က်မ္း မိတ္ဆက္စာအုပ္ကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဓမၼသစ္ က်မ္းစာကို ေသခ်ာစြာ သိရွိ နားလည္ လာမည္ ျဖစ္သည္။ ေခတ္ကာလအေျခအေန၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းအေျခအေနတို႔ကို ေသခ်ာစြာ နာလည္လာမည္ျဖစ္ျပီး က်မ္းစာအနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ မွန္ကန္စြာ ဖြင့္ဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒါင္းလုပ္ ရယူပါ။

http://zipansion.com/3pOHu

Friday, September 14, 2018

ဂလာတိ ၾသ၀ါဒစာေစာင္ အနက္ဖြင့္က်မ္း

ဂလာတိ ၾသ၀ါဒစာေစာင္ အနက္ဖြင့္က်မ္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ထူးျခားမႈမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ရွင္ေပၚလု၏ အေရးအသား ေျပာင္ေျမာက္မႈႏွင့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း ပိုင္ႏုိင္မႈတို႔ကို ခံစားသိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္တရားေဒသနာအတြက္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္တရားႏွင့္ဆုိင္ေသာအရာမ်ားအတြက္လည္း ရွင္းလင္းစြာ ေလ့လာႏုိင္မည့္ စာေစာင္ျဖစ္သည္။
http://zipansion.com/3maEl

ဓမၼသစ္က်မ္း မိတ္ဆက္

NT Servay စာအုပ္သည္ ဓမၼသစ္က်မး္ တစ္အုပ္လံုးကို ျခံဳငုံ ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သူေရးသားသည္။ မည္သည့္အတြက္ ေရးသားသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္က ေရးသားသည္။ မည္သူ႔ထံ ေရးသားသည္ စသည္ျဖင့္ ေလ့လာသိရွိႏုိင္မည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာမွ အမည္မ်ား

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အမည္ေပးစနစ္ပုံစံမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးဖြားလာခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအရာမ်ားကို အေျချပဳ နာမည္ေပးၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်မ္းစာထဲတြင္ ရွိေသာ အမည္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ထုိသူ၏ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို သိရွိေလ့လာႏုိင္သည္။ သူတုိ႔၏ဘ၀ သူတို႔၏ အေျခအေနမ်ားမွ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ မည္သို႔ ျပဳေနၾကသည္ကို ေလ့လာႏုိင္မည္။ သမၼာက်မ္းမွ အမည္မ်ားကို သိျခင္းအားျဖင့္ မိမိ သားသမီးမ်ားႏွင့္ အသင္းသားမ်ားကို အမည္ေပးရာတြင္ ပိုမုိေကာင္မြန္ေသာ အမည္လွလွေလးမ်ား ရရွိႏုိင္ပါသည္။
http://zipansion.com/3mXfb

စနစ္က်ေသာ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ

ဓမၼပညာေလ့လာမႈျပဳရာတြင္ မရွိလွ်င္မျဖစ္၊ မသိလွ်င္မျဖစ္ေသာ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီသည္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနပါသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီကို မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး က်မ္းစာကို ဖတ္ပါက မွားယြင္းစြာ အနက္အဓိပၸါယ္ ေဖာ္၍ ခြန္အားယူႏုိင္ပါသည္။ ထုိသို႔ မွားယြင္းသြားလွ်င္ ေဟာေျပာမႈမ်ားမွားယြင္းလာျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾကီးမားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား အသင္းေတာ္တြင္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီကို ေလ့လာပါဟု တိုက္တြန္းလုိပါသည္။ ဤစာအုပ္သည္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ ဓမၼပညာရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားထားပါသည္။ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။
http://zipansion.com/3mWv6

ေခတ္ကာလႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သမၼာတရား

ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္ႏွင့္ ရည္၇ြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ဘုရားသခင္ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့သလဲ။ အခု ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲ။ ေနာင္ကာလမွာေရာ ဘာေတြ ဆက္္လုပ္ဦးမွာလဲ။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။


http://zipansion.com/3mVgz

ပန္းပ်ိဳးလက္ငါးသြယ္

ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အေတြ႕အၾကံဳၾကီးမားေသာ ကမာၻေက်ာ္ဆရာၾကီး ငါးဦး၏ သင္ၾကားျခင္းဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ားကို ေရးသားထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ကေလးလုပ္ငန္း လုပ္မည့္သူမ်ား မျဖစ္မေန ဖတ္သင့္ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။
http://zipansion.com/3mSeu

ရွင္ေယာဟန္ ေရးေသာ က်မ္းမ်ား (အနက္ဖြင့္က်မ္း)

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ အနက္ဖြင့္က်မ္း (Commentary) မ်ားမွာ အလြန္ ရွားပါးပါသည္။ တရားေဟာသူ၊ (သို႔မဟုတ္) က်မ္းစာ ေလ့လာသူသည္ က်မ္းစာ အနက္ဖြင့္ဆုိျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ််ိဳးေသာ ရႈေထာင့္မွ ေလ့လာသင့္သည္ျဖစ္၍ ဤအနက္ဖြင့္က်မ္းကိုလည္း ဖတ္ရႈေလ့လာသင့္ပါသည္။
http://zipansion.com/3jCeg

Rev. Dr. ဦးတင္ေမာင္ထြန္း၏ တရားေဒသနာ ေပါင္းခ်ဳပ္

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ဖခင္ၾကီး ညီအကိုမ်ား အသင္ေတာ္ရဲ႕ သင္းအုပ္ဆရာၾကီးျဖစ္သူ ဆရာေတာ္ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းရဲ႕ တရားေဒသနာ ေပါင္းခ်ဳပ္ေလးပါ။ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားမွာ ခြန္အားယူႏုိင္ဘုိ႔ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲထားႏုိင္ပါတယ္။

http://zipansion.com/3hv5v

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ သင္ခန္းစာ ၁၀၀

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာင္းလဲလာခါစ က်မ္းစာသင္တန္းေတြ ရွားလို႔ ဒီစာအုပ္ေလးကို ေတာ္ေတာ္ေလး အားကိုးခဲ့ရတယ္။ ဆရာေတြ ရွားပါးတဲ့ ေတာနယ္ေလးမွာ ဒီစာအုပ္ေလးက ကၽြန္ေတာ္ကို အမ်ားၾကီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼပညာသင္ၾကားဘို႔ အခက္အခဲ ရွိေနသူေတြအတြက္လည္းေကာင္း၊ အသင္းေတာ္မွာ က်မ္းစာ သင္ၾကားဘု႔ိအတြက္လည္းေကာင္း မရွိမျဖစ္တဲ့စာအုပ္ပါ။ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏုိင္ပါတယ္။

http://zipansion.com/3huyu


ကေလးသူငယ္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးေရး

ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြည္၍ တင္ေပးလုိက္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆန္းေဒးစကူး ဆရာမ်ား၊ မူၾကိဳဆရာမမ်ား ဖတ္သင့္ေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။
http://zipansion.com/3hvPO